Kontakt

Vi vill gärna att du hör av dig. Gärna med glada tillrop, men kanske framförallt om du är missnöjd med oss på något sätt. Det vill vi såklart försöka ändra på.

Här hittar du ett formulär för att  kontakta oss med reklamationer och annan feedback.

Vi lovar att återkomma inom några arbetsdagar.

Två personer på ett fält

Frågor kring vår mat och dryck eller vår verksamhet?

Kontakta vår konsumentkontakt
Tel: 020-75 00 10

Mån-Fre 9-11

Konsumentkontakt
Orkla Foods Sverige AB
211 19 Malmö
Besöksadress: Isbergs gata 9B

Övriga frågor?

Vänd dig till vår växel:
Tel: 010-142 40 00
info@orklafoods.se

Orkla Foods Sverige AB
211 19 Malmö
Besöksadress: Isbergs gata 9B

Boxadress:
Orkla Foods Sverige AB
Konsumentkontakt
Box 4249
203 13 Malmö

Bild på frukt och bär från Bob
Scroll to Top